Ką norime pasiekti?

KĄ NORIME PASIEKTI?

Projekto veiklos prisidės prie baudžiamojo persekiojimo veiksmingumo stiprinimo visoje baudžiamojo teisingumo grandyje, optimizuojant darbo krūvį, tobulinant prokurorų specializacijos institutą, sukuriant  priemones geresnei vykdomų ikiteisminių tyrimų priežiūros kontrolei, taip pat sustiprins prokuratūros administracinius ir valdymo gebėjimus, kas galiausiai pagerins baudžiamojo teisingumo vykdytojų grandies  bendradarbiavimą ir visuomenės  pasitikėjimą prokuratūra.

Projekto veiklos taip pat prisidės prie prokuratūros infrastruktūros tobulinimo ir optimizavimo, o tai savo ruožtu turės reikšmingos įtakos efektyvesnio ir veiksmingesnio baudžiamojo proceso užtikrinimui.

Tikimasi, kad Projektas turės teigiamą poveikį visai programos sričiai ir duos pagrindus tolesniam Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimui kituose etapuose ateityje.

KODĖL MES TAI DAROME?

Šiandieniniame pasaulyje nusikalstamumo formos sparčiai transformuojasi – nusikaltimams daryti pasitelkiamos  naujos technologijos ir atrandami vis nauji įprastų nusikaltimų padarymo būdai. Net sukūrus naujas nusikaltimų prevencijos technikas, nusikaltėliai geba prie jų prisitaikyti, tuo apsunkinant visų baudžiamojo teisingumo vykdytojų grandies darbą. Tai vienas iš pokyčių, prie kurių turi prisitaikyti prokuratūra ir laiku juos suvaldyti, tinkamai reaguodama į besikeičiančią socialinę aplinką.

Šiame moderniame ir informacijos amžiuje prokuroro vaidmuo ir funkcijos yra dar svarbesnės ir sudėtingesnės. Žmonės apskritai yra labiau apsišvietę, geriau supranta savo teises ir todėl turi didelių lūkesčių iš prokuratūros. Todėl baudžiamojo persekiojimo politika turi atitikti sąžiningumo, skaidrumo, nuoseklumo, atskaitomybės ir veiksmingumo standartus, vykdant baudžiamąjį persekiojimą griežtai pagal įstatymus, tuo pačiu  išlaikant visuomenės, kuriai prokuratūra tarnauja,  pasitikėjimą.