projekto partneris

Informacija apie projekto partnerį

Projekto partneris ØKOKRIM yra Norvegijos baudžiamojo persekiojimo institucija, kurios kompetencijai priskirti nusikaltimai ekonomikai ir nusikaltimai aplinkai. ØKOKRIM darbo organizavimo modelis, kuris apima ikiteisminio tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir specialių kompetencijų koncentravimą, sudaro prielaidas veiksmingam nurodytos kategorijos bylų baudžiamajam persekiojimui. Partnerio darbo patirtis, vykdant sudėtingų ekonominių-finansinių nusikaltimų baudžiamąjį persekiojimą, darbo organizavimo praktika, taip pat kompetencija komunikacijos srityje prisidėtų prie Prokuratūros veiklos stiprinimo. Pažymėtina, kad bendradarbiavimas su Projekto partneriu apimtų ne tik tam tikros kategorijos bylų baudžiamojo persekiojimo sritį, bet ir bendruosius baudžiamojo persekiojimo organizavimo klausimus, įskaitant proceso efektyvumo ir kokybės vertinimą. Projekto veiklos susijusios su abejoms valstybėms aktualia problematika, todėl numatoma, kad bendros veiklos prisidės prie institucijų veiklos tobulinimo, įskaitant praktinį bendradarbiavimą konkrečiose bylose.

Projekto partneris teiks ekspertinį vertinimą projekto įgyvendinimo metu numatomiems atlikti vertinimams, rekomendacijoms, dalyvaus mokymų veiklose Lietuvos prokurorams.