Naujienos

 

Druskininkuose – baigiamoji projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ konferencija

2024 m. Balandžio 22

Šiandien (š. m. balandžio 22 d.) Druskininkuose prasidėjo dvi dienas truksianti projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ baigiamoji konferencija. Joje dalyvauja daugiau kaip 170 prokuratūros, teismų, ikiteisminio tyrimo institucijų atstovų, projekto partneriai iš Norvegijos, svečiai iš Lenkijos bei Latvijos prokuratūrų. 

„Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ yra didžiausias iki šiol prokuratūros įgyvendintas projektas. Jo svarbą pagrindžia veiklų įvairiapusiškumas ir jų mastas. Siekis didinti baudžiamojo persekiojimo efektyvumą, tobulinti prokuratūros administracinius bei komunikacinius gebėjimus ir pagerinti darbo aplinką – tik dalis projekte numatytų užduočių. Noriu pabrėžti, kad moderni prokuratūra gali būti efektyvi tik tuo atveju, jei yra pasiekiama, matoma ir patikima. Tikimės, kad prokuratūros atvirumas padidins visuomenės pasitikėjimą prokuratūra ir baudžiamojo persekiojimo veiksmingumu, o tai savo ruožtu didins netoleranciją bet kokiai nusikalstamai veikai“, – konferencijos dalyviams tardama sveikinimo žodį sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. 

Ji padėkojo projektą ketverius metus įgyvendinusiai komandai, projekto partneriui – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūrai ØKOKRIM, projektą administruojančiai Centrinei projektų valdymo agentūrai bei visam prokuratūros personalui už įsitraukimą į projekto veiklas.

Konferencijos metu generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas ir Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Rimvydas Vaentukevičius apžvelgė projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ metu įgyvendintus uždavinius, projekto partneriai iš ØKOKRIM pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis projekto metu dirbant su kolegomis Lietuvoje.

Konferencijos metu jos dalyviai supažindinti su projekte įgyvendintomis veiklomis: baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analize; prokuratūros procesinės veiklos kokybės vertinimu; ekonominių ir finansinių veikų baudžiamojo persekiojimo efektyvumo vertinimu.

Renginyje pristatytas dažniausiai pasitaikančių nusikalstamų veikų tyrimo algoritmas bei „Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodinis vadovas“, apžvelgtas prokurorų ir prokuratūros darbo krūvio vertinimo metodikos parengimas bei prokurorų specializacijos tobulinimo kryptys.

Projekto metu daug dėmesio buvo skirta prokuratūros personalo komunikacinių gebėjimų stiprinimui. Baigiamojoje konferencijoje bus diskutuojama, ko žurnalistai tikisi iš prokurorų, kas buvo išmokta ir ką dar reikėtų tobulinti, siekiant tapti atvira visuomenei organizacija. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti ir metodiniai leidiniai, padėsiantys prokuratūros personalui bendrauti su į įstaigą besikreipiančiais asmenimis („Asmenų aptarnavimo standartas“) bei žiniasklaidos atstovais („Prokuratūros komunikacijos vadovas“).

Renginyje taip pat bus žvelgiama į ateities perspektyvas: Konstitucinio Teismo teisėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas aptars šiuolaikinę teisinę sistemą bei teisingumo vykdymo suvokimą dirbtinio intelekto amžiuje. Konferencijos dalyviai taip bus supažindinti su Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos reikšme modernios prokuratūros kūrime, 3D technologijos naudojimu fiksuojant nusikaltimo įvykio vietą. 

Siekiant projekto tikslų – tapti modernia ir visuomenei atvira institucija – prokuratūros personalui organizuoti mokymai, stiprinantys personalo darbines kompetencijas, bendruosius gebėjimus bei komunikacijos įgūdžius.

Projekto partnerio, Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros ØKOKRIM Teisės departamento vadovo Petter Nordeng teigimu, įgyvendinant projekto veiklas džiugino konstruktyvus bendradarbiavimas su prokuratūros darbuotojais, įgyvendintos veiklos, įvykę mokomieji vizitai keičiantis gerąja patirtimi. 

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projekto trukmė – 4 metai (2020 m. birželis – 2024 m. balandis), biudžetas – per 2,2 mln. eurų.

Prokurorai Joniškyje pristatė prokuratūros veiklą

2024 m. Balandžio 10

Šiandien Joniškio rajono savivaldybėje prokurorai susitiko su Joniškio rajono bendruomenės atstovais. 

Savivaldybės vadovai ir administracijos darbuotojai, savivaldybės pavaldžių įstaigų atstovai, socialiniai darbuotojai buvo supažindinti su prokuratūros veikla ir jos prioritetais, įgyvendinamais tarptautiniais projektais, taip pat kalbėta ir kita aktualia tema – apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje.

Su Joniškio rajono bendruomenės atstovais bendravo generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas, Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kastytis Šikšnys, Šiaulių apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Saulius Kulikauskas ir Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Žydrūnas Kungys.

Joniškio rajono savivaldybė – antroji iš penkių šalies savivaldybių, kuriose planuojama surengti susitikimus su bendruomenėmis. Praėjusią savaitę prokuratūros atstovai susitiko su Ukmergės rajono bendruomene.

Tokio pobūdžio susitikimai organizuojami vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Generalinės prokurorės pavaduotojas S. Verseckas susirinkusiems pristatė prokuratūros funkcijas, struktūrą, vadovavimo ikiteisminiam tyrimui ir valstybinio kaltinimo palaikymo teisme iššūkius, su kuriais susiduria prokurorai. Bendruomenei pristatyta viešojo intereso gynimo veikla prokuratūroje ir pranešėjų apsaugos funkcija.

Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kastytis Šikšnys kalbėjo apie Šiaulių apygardos prokuratūros veiklą, struktūrą ir praėjusių metų veiklos rezultatus, kurie buvo vieni geriausių prokuratūros sistemoje. Vyriausiasis prokuroras iškėlė klausimą apie kasdien kylančius smurto artimoje aplinkoje iššūkius ir nelengvai sprendžiamas šių ikiteisminių tyrimų atsiradimo priežastis.

Šiaulių apylinkės vyriausiasis prokuroras S. Kulikauskas pristatė jo vadovaujamos prokuratūros veiklos prioritetus, prokurorų ir aukštesniųjų prokurorų santykį ir funkcijas. Jis akcentavo nusikalstamumo Joniškyje tendencijas, nusikalstamų veiklų pokytį per pastaruosius metus lyginant su kitais miestais regione.

Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Ž. Kungys savo pristatyme pateikė elektroninių nusikaltimų elektroninėje erdvėje pavyzdžių, papasakojo, kaip galima būtų atpažinti sukčius ir apsisaugoti nuo jų.

Susitikimo pabaigoje prokurorai atsakė į bendruomenę dominančius klausimus, diskutavo susirinkusiems aktualiomis temomis.

Prokurorai susitiko su Ukmergės bendruomenės atstovais

2024 m. Balandžio 4

Ukmergės rajono savivaldybėje š. m. balandžio 3 dieną prokurorai susitiko su Ukmergės rajono bendruomenės atstovais. Savivaldybės vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, socialiniai darbuotojai ir visuomenės sveikatos specialistai buvo supažindinti su prokuratūros veikla ir jos prioritetais, įgyvendinamais tarptautiniais projektais, taip pat kalbėta ir nūdienos aktualia tema – apie nepilnamečių justiciją.

Su Ukmergės rajono bendruomenės atstovais bendravo generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas, Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Julius Gelumbauskas ir šios prokuratūros prokurorė Ingrida Gureckienė.

Ukmergės rajono savivaldybė – pirmoji iš penkių šalies savivaldybių, kuriose planuojama surengti susitikimus su bendruomenėmis.
Tokio pobūdžio susitikimai organizuojami vykdant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

„Tai neformalus susitikimas, orientuojamės į mažesnius miestus ir jų bendruomenes. Apie prokurorus daug kas yra girdėję, matę juos per televizorių, tačiau proga su jais pasimatyti gyvai pasitaiko retai.

Įgyvendindami projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ siekiame tapti atviresne organizacija, su jos veikla supažindinti kuo daugiau žmonių. Mums svarbu, kaip visuomenė mus mato ir vertina, kaip mus pažįsta“, – teigė S. Verseckas.

Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Julius Gelumbauskas pristatė jo vadovaujamos prokuratūros veiklos prioritetus. Jis akcentavo gyventojų bendradarbiavimo su teisėsaugos institucijomis svarbą, padedančią išaiškinti padarytas nusikalstamas veikas, pristatė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorų iniciatyvą – susitikimus su sostinės mokyklų septintokais, kuriuose moksleiviai sužino apie prokuroro bei prokuratūros darbą, kaip atpažinti ir reaguoti į patyčias, smurtą, siūlymus pabandyti svaigiųjų medžiagų.

Ukmergės rajono savivaldybėje susirinkę švietimo įstaigų atstovai ypatingai susidomėję klausėsi Vilniaus apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorės Ingridos Gureckienės pranešimo apie nepilnamečių justiciją. Prokurorė susitikimo dalyvius supažindino su statistiniais duomenimis apie nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius nepilnamečius, apie ikiteisminių tyrimų, susijusių su nepilnamečiais asmenimis, specifiką. Daug dėmesio prokurorė skyrė grėsmėms, su kuriomis dažniausiai susiduria jaunieji visuomenės nariai: narkotinių medžiagų plitimui ir bandymams įtraukti nepilnamečius į šią nusikalstamą veiką; kaip atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms; kokia svarbi yra nepilnamečio asmens atvaizdo apsauga.
Susitikimo pabaigoje prokurorai atsakė į bendruomenę dominančius klausimus, diskutavo susirinkusiems aktualiomis temomis.

Tarptautinėje konferencijoje – dėmesys neapykantos nusikaltimų tyrimui

2024 m. Balandžio 2 

Š. m. kovo 29 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Neapykantos nusikaltimų nustatymas, tyrimas ir prevencija šiuolaikinių iššūkių kontekste“.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, konferencijos dalyviams tardama sveikinimo žodį, pažymėjo, kad neapykantos skleidimas ir skatinimas gali pasireikšti įvairiais būdais, pradedant diskriminuojančiomis kalbomis ir baigiant tiesioginiais smurto atvejais.

„Visų mūsų pareiga bendrai dirbti taip, kad neapykantos nusikaltimai visuomenėje turėtų nulinę toleranciją, nuo jų nenukentėtų mūsų vaikai, neįgalieji, kitų tautybių, religijų ar įsitikinimų žmonės“, – sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Daugiau kaip 15 metų Lietuvoje gyvenanti verslininkė iš Etiopijos Eskedar Maštavičienė konferencijos metu pasidalino savo patirtimi susiduriant su neapykantos apraiškomis, psichologė Edita Dereškevičiūtė apžvelgė psichologines neapykantos nusikaltimų kilimo priežastis. Lietuvos Lietuvos žmogaus teisių centro advokacijos vadovė dalinosi įžvalgomis apie neapykantos kalbą internete. Konferencijos dalyviams Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja pristatė 2023 m. darytos apklausos duomenis apie visuomenės nuostatas etninių, religinių, migrantų ir kitų socialinių grupių atžvilgiu. Renginyje dalyvavęs kunigas, vyriausiasis policijos kapelionas, Algirdas Toliatas pasidalino mintimis, kokią prarają visuomenėje atveria neapykantos kalba ir kiti neapykantos nusikaltimai.

Policijos departamento Prevencijos skyriaus vyriausioji tyrėja Marija Kazanovič konferencijos dalyvius supažindino su neseniai pradėto naudoti „Virtualaus patrulio“ galimybėmis neapykantos nusikaltimų tyrimui ir prevencijai.

Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Čaplikas dalinosi prokurorų patirtimis tiriant neapykantos nusikaltimus – apie tyrimų ypatumus, iššūkius ir sėkmės istorijas. Linkgvisto darbą bei dalyvavimą neapykantos kalbos bylose apžvelgė Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertė Gintarė Herasimenkienė.
Apie Lietuvoje vis dar gają neapykantą romų tautybės žmonėms įžvalgomis dalinosi advokatė Eglė Latauskienė.

Iš Ukrainos atvykusi Kijevo miesto prokuratūros vadovo pirmoji pavaduotoja Marija Vdovychenko kalbėjo apie neapykantos nusikaltimus prieš karą ir karo metu.

Diskusijoje „Kodėl neapykanta „buvoja nė nelaistoma“ ir ką galime daryti, kad taip nebūtų?“ savo įžvalgomis dalinosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Lietuvos Respublikos prokuratūros generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas, Policijos departamento tyrėjas Giedrius Kanapienis bei Armėnijos Respublikos prokuratūros generalinio prokuroro pavaduotojas Yeghiazar Avagyan.
Konferencijoje dalyvavo 100 žmonių – Lietuvos prokurorų, teismų ir policijos atstovų, svečių iš Ukrainos, Latvijos, Estijos, Sakartvelo bei Armėnijos.

Tarptautinė konferencija organizuota įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Nuotolinėje tarpinėje konferencijoje aptarta projekto pažanga

2023 m. Gruodžio 20

Generalinė prokuratūra š. m. gruodžio 20 d. organizavo projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ nuotolinę konferenciją, skirtą projekto įgyvendinimo pažangai pristatyti. Nuotolinėje konferencijoje dalyvavo 130 prokuratūros, teismų, ikiteisminio tyrimo institucijų atstovų.

Konferencijos dalyviams tardama sveikinimo žodį, generalinė prokurorė Nida Grunskienė padėkojo visiems už įsitraukimą į projekto veiklas, pastebimą prokuratūros personalo profesinių kompetencijų ir bendrųjų gebėjimų augimą, įgyvendintus uždavinius.
Generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas trumpai apžvelgė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus bei jų finansuojamame projekte „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ numatytas veiklas.
Konferencijos metu jos dalyviai supažindinti su projekte įgyvendintomis bei šiuo metu vykdomomis veiklomis: baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analize; prokuratūros procesinės veiklos kokybės vertinimu; ekonominių ir finansinių veikų baudžiamojo persekiojimo efektyvumo vertinimu. 

Nuotolinės konferencijos dalyviams pristatytas generalinės prokurorės įsakymu patvirtintos darbo grupės narių parengtas dažniausiai pasitaikančių nusikalstamų veikų tyrimo algoritmas bei „Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodiniame vadovas“.
Konferencijos metu apžvelgtas prokurorų ir prokuratūros darbo krūvio vertinimo metodikos parengimas bei prokurorų specializacijos tobulinimo kryptys.

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti ir metodiniai leidiniai, padėsiantys prokuratūros personalui bendrauti su į įstaigą besikreipiančiais asmenimis („Asmenų aptarnavimo standartas“) bei žiniasklaidos atstovais („Prokuratūros komunikacijos vadovas“). 

Siekiant pasiekti projekto tikslus – tapti modernia ir visuomenei atvira institucija – prokuratūros personalui surengta eilė mokymų, stiprinančių personalo darbines kompetencijas, bendruosius gebėjimus bei komunikacijos įgūdžius. 

Įgyvendinant projektą, daug dėmesio skirta ir darbo sąlygų gerinimui: darbuotojai aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais, leidusiais dirbti nuotoliu Covid-19 pandemijos metu, prokuratūrose sumontuota nuotoliniams susitikimams bei konferencijoms skirta įranga, įdiegta Prokuratūros administravimo informacinė sistema (PAIS), atlikti kiti darbai.

Projekto partnerio, Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros ØKOKRIM Teisės departamento vadovo Petter Nordeng teigimu, įgyvendinant projekto veiklas džiugina konstruktyvus bendradarbiavimas su prokuratūros darbuotojais, įgyvendintos veiklos, įvykę mokomieji vizitai keičiantis gerąja patirtimi. 

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Norvegijoje patirties sėmėsi komunikacijos specialistės

2023 m. Gruodžio 19

Apie tai, kaip teisėsaugos institucijos turi užsitarnauti visuomenės pasitikėjimą, visuomenei būtinos žinoti informacijos atranką, Norvegijos policijos vykdomas prevencines programas, jų įgyvendintas socialines kampanijas ir bandymą informuoti paauglius per „Tik Tok“ programėlę bei daug kitų temų buvo aptarta š. m. gruodžio 11-15 dienomis Osle vykusio mokomojo vizito komunikacijos specialistams metu. 

Mokomąjį viziją organizavo Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM), jame dalyvavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė, Gabrielė Petkuvienė ir Viktorija Jonuitė.
Vizito metu komunikacijos specialistės buvo supažindintos su ØKOKRIM veikla, jų komunikacijos strategija bei prioritetais. 

Norvegijos prokuratūros komunikacijos patarėja pristatė, kokiais teisės aktais vadovaujasi šios šalies teisėsaugos institucijų darbuotojai, teikdami informaciją visuomenei, pabrėžė, kad tyrimams vadovaujantys prokurorai turi pareigą komentuoti žiniasklaidai apie rezonansinius tyrimus. 

Norvegijos nacionalinės nusikaltimų tyrimo tarnybos (Kripos) komunikacijos patarėjas dalinosi patirtimi įgyvendinant socialines kampanijas, skirtas didinti pasitikėjimą policija bei užkirsti kelią nusikaltimams. 

Inovatyvų būdą pasiekti paauglius bei jaunimą pasitelkė Norvegijos vakarų apskrities policijos pareigūnai. Suprasdami, kad paaugliai bei jauni žmonės iki 20-ties metų retai žiūri televiziją ar skaito informacinius portalus, o daugiausia laiko leidžia socialiniuose tinkluose, policijos pareigūnai susikūrė paskyrą socialiniame tinkle „Tik Tok“. 

Kitokį visuomenės informavimo būdą apie savo veiklą pasirinko Norvegijos policijos saugumo tarnyba. Kadangi informacija, su kuria tarnyba dirba, yra slapta, šios tarnybos pareigūnai žurnalistų dažnai būna kalbinami kaip saugumo situacijos ekspertai. Norėdami, kad bendraudami su žiniasklaida pareigūnai jaustųsi saugiai ir drąsiai, šios tarnybos komunikacijos patarėjai pradėjo kurti podcast’us, skirtus kuriai nors temai aptarti.

Beveik visų tarnybų atstovai pabrėžė, kad, nors Norvegijoje visuomenės pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis išlieka aukštas, jį irgi reikia nusipelnyti, teikiant aiškią, vieningą ir visuomenei naudingą informaciją. 

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jį įgyvendinti padeda Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM).

Viena iš projektinių veiklų – gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai baudžiamojo proceso veiksmingumo, kokybės ir bendradarbiavimo klausimais.

Parengtas „Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodinis vadovas“

2023 m. Lapkričio 03

Dažniausiai Lietuvoje pasitaikančios nusikalstamos veikos, dėl kurių pradedami ikiteisminiai tyrimai, turėtų būti tiriamos sparčiau ir efektyviau. Siekti šio tikslo pagelbės įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ parengtas „Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodinis vadovas“.

Generalinės prokurorės įsakymu patvirtintos darbo grupės nariai atliko tyrimą ir identifikavo nusikalstamas veikas, dėl kurių per pastaruosius ketverius metus dažniausiai buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Darbo grupė išskyrė ir atrinko šešias nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK):

 • 140 straipsnio 2 dalyje (Fizinio skausmo sukėlimas ir nežymus sveikatos sutrikdymas (su požymiu „smurtas artimoje aplinkoje“)),
 • 178 straipsnio 2 dalyje (Vagystė (iš patalpų),
 • 187 straipsnio 1 dalyje (Turto sunaikinimas ar sugadinimas),
 • 213 straipsnio 1 dalyje (Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas),
 • 259 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo platinti),
 • 2811 straipsnio 1 dalyje (Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo) kartu su BK 281 straipsnio 7 dalyje (Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas), kurios buvo aktualios rengiant dažniausiai pasitaikančių nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmą.

Būtent šios nusikalstamos veikos pasirinktos atsižvelgiant į tai, jog dėl šių veikų yra pradedama daugiausiai ikiteisminių tyrimų; dėl jų nėra patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijų; dažniausiai šių nusikalstamų veikų ikiteisminiai tyrimai užbaigiami taikant ekonomiškesnį procesą.

Rengiant „Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodinį vadovą“, buvo atlikta teisminės praktikos analizė dėl minėtų šešių nusikalstamų veikų. Jos metu buvo vertinamas prokuroro proceso veiklos efektyvumas, analizuojamos proceso veikloje padarytos klaidos ir trūkumai, lėmę kaltintų asmenų išteisinimą ar bylos grąžinimą iš teismo prokurorui. Taip pat buvo apžvelgta teismų praktika šio pobūdžio bylose, įvertinant teismų sprendimų motyvus ir priežastis, sąlygojusias bausmių skyrimą ir baudžiamojo poveikio priemonių taikymą (netaikymą).

„Nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo veiksmų algoritmo ir jo taikymo metodiniame vadove“ dėl kiekvienos iš šešių atrinktų nusikalstamų veikų aprašomos šios dalys:

 • būtinieji atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai ir jų atlikimo ypatumai;
 • esminių ikiteisminio tyrimo duomenų rinkimas ir jų prioretizavimas;
 • nusikalstamos veikos kvalifikavimo (perkvalifikavimo) aspektai;
 • supaprastintų baudžiamojo proceso formų taikymas;
 • ikiteisminio tyrimo proceso dalyvių teisių užtikrinimas;
 • dažniausiais pasitaikančios ikiteisminio tyrimo ir valstybinio kaltinimo klaidos ir probleminės sritys.

Metodiniame vadove koncentruojamasi tik į prokurorinę kontrolę, neapimant pirminių ikiteisminio tyrimo veiksmų, kuriuos privalo atlikti ikiteisminio tyrimo pareigūnai, o sukurti nusikalstamų veikų tyrimo algoritmai pradedami nuo to momento, kuomet prokuroras gauna pranešimą IBPS apie padarytą nusikalstamą veiką iki galutinio proceso sprendimo priėmimo baigiant ikiteisminį tyrimą. Metodiniame vadove yra pateikiami du algoritmų variantai kiekvienai nusikalstamai veikai, atsižvelgiant į įtariamojo poziciją – prisipažįsta/neprisipažįsta padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Kiekvienai nusikalstamai veikai yra pateikiama sprendimų medžio vizualizacija, kuri pagelbės prokurorui suprasti atliekamų ikiteisminio tyrimo veiksmų seką bei galimus proceso sprendimus.

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis

Mokomojo vizito metu – dėmesys baudžiamojo persekiojimo efektyvumo stiprinimui

2023 m. Spalio 23

2023 m. spalio 23-27 dienomis penki Lietuvos prokuratūros atstovai lankėsi Osle.
Tai jau trečiasis mokomasis vizitas į Norvegijos Karalystės sostinę organizuotas įgyvendinant projektą ,,Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“. Pagrindinė vizito tema – „Baudžiamojo persekiojimo efektyvumo stiprinimas. Dalinimasis gerąja praktika“.
Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Regimantas Žukauskas, vyriausiojo prokuroro padėjėja Vaida Rocevičė, Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Marijus Šalčius bei Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai Inga Gulbickienė ir Tomas Songaila lankėsi projekto partnerės – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) būstinėje, susitiko su ØKOKRIM direktoriumi ir padalinių vadovais, susipažino su prokuratūros veiklos prioritetais.

Mokomojo vizito metu su kolegomis Norvegijoje dalintasi patirtimi kovos su sukčiavimu srityje, siekiant atskleisti nusikaltimus, daromus elektroninėje erdvėje, atsekti atsiskaitymų kriptovaliutomis kelią. Susitikimų metu daug dėmesio skirta ir nusikaltimų aplinkai tyrimams, jų užkardymui bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis.

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jį įgyvendinti padeda Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM).
Viena iš projektinių veiklų – gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai baudžiamojo proceso veiksmingumo, kokybės ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimais.

Klaipėdos apygardos prokuratūroje lankėsi prokurorai iš Norvegijos

2023 m. Spalio 03

Š. m. rugsėjo 25-28 dienomis Klaipėdoje lankėsi Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) Teisės departamento vadovas Petter Nordeng, vyresnysis prokuroras Lars Stoltenberg, prokurorė Elisabeth Frankrig bei policijos prokurorė Maja Salhus Røed. Šio keturių dienų darbinio vizito, kuris organizuojamas įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, metu projekto partneriai supažindinti su prokuratūros struktūra bei pagrindinėmis veiklos sritimis.

Antradienį (rugsėjo 26 d.) svečiai iš Norvegijos Karalystės lankėsi Klaipėdos apygardos prokuratūroje. Čia pirmiausia jie buvo supažindinti su uostamiesčio prokuratūros struktūra bei veiklos prioritetais. Vėliau projekto partneriai turėjo galimybę pasiklausyti pranešimų išplėstinio turto konfiskavimo bei civilinio turto konfiskavimo temomis bei jų taikymo praktikoje problematika. Kolegos iš užsienio taip pat buvo supažindinti su neteisėto praturtėjimo baudžiamąja atsakomybe bei klausėsi pranešimo apie turto paiešką ir išieškojimą pasitelkiant tarptautinio bendradarbiavimo priemones.

ØKOKRIM atstovai vizito Lietuvoje metu taip pat susitiko su generalinės prokurorės pavaduotoju Sauliumi Versecku bei jo vadovaujama projekto koordinacine grupe iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros. Susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, jo įgyvendinimo metu kilę klausimai, numatytos tolimesnės projekto veiklos.

Norvegijos prokurorai lankėsi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje Klaipėdoje, susitiko su Muitinės kriminalinės tarnybos atstovais, kur aptarė aktualius klausimus bei dalinosi darbine patirtimi.

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jį įgyvendinti padeda Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM). Viena iš projektinių veiklų – gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai baudžiamojo proceso veiksmingumo, kokybės ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimais.

Prokuratūros atstovai dalyvavo MRU renginyje „Future LAB“

2023 m. Rugsėjo 06

Prasidėjus naujiems mokslo metams prokuratūros atstovai buvo pakviesti dalyvauti Mykolo Romerio universiteto renginyje „Future LAB“. Renginio tikslas – supažindinti būsimuosius teisininkus su praktikos atlikimo įstaigose bei profesinio augimo galimybėmis, kokių darbo pozicijų gali tikėtis mokslus baigęs jaunas žmogus. 

Š. m. rugsėjo 5 d. vykusioje „Future LAB“ prokuratūros stendas sulaukė didelio susidomėjimo. Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriaus vedėja Vaida Endrijaitienė, vyriausioji specialistė Marta Dovedar, Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Liutauras Rudzevičius bendravo su studentais, supažindino juos su prokuroro profesija, pristatė prokuratūros įgyvendinamus tarptautinius projektus bei atsakinėjo į jų užduodamus klausimus. 

Karjeros mugėje dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Muitinės departamento ir kitų institucijų atstovai. 

Tik pradėjusius studijas jaunuolius labiausiai domino praktikos atlikimo prokuratūroje galimybės, kurias visiems išsamiai aiškino M. Dovedar, V. Endrijaitienė pristatė, kokius kriterijus turi atitikti žmogus, norintis tapti prokuroru.  Apie mentorystės programą prokuratūroje, prokuroro profesiją, organizuojamus ir kontroliuojamus ikiteisminius tyrimus, galimybes tapti prokuroru baigus Teisės ir Fintech studijų programą susidomėjusiems jaunuoliams patraukliai pasakojo L. Rudzevičius. 

Tikimės, kad jaunuolių susidomėjimas prokuratūros veikla neišblės. 

Generalinės prokuratūros vadovai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems renginyje ir prisidėjusiems prie prokuratūros veiklos žinomumo didinimo. 

Parengtas „Prokuratūros komunikacijos vadovas“ bei atmintinės apie pagrindinius komunikacijos principus 

2023 m. Rugpjūčio 02

Įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, parengtas skaitmeninis metodinis leidinys „Prokuratūros komunikacijos vadovas“ ir  parengtos bei išleistos atmintinės prokuratūros personalui apie pagrindinius prokuratūros komunikacijos principus. Nuskaičius atmintinėse esantį QR kodą, atsiveria 30 psl. išsamus metodinis leidinys „Prokuratūros komunikacijos vadovas“. 

Šie leidiniai skirti prokuratūros personalui – prokurorams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams pagal darbo sutartį, siekiant suteikti žinių apie komunikacijos svarbą institucijai, pateikti pavyzdžių, kaip bendrauti su žiniasklaida, kokių principų laikytis dalyvaujant spaudos konferencijose, kaip elgtis socialiniuose tinkluose ir pan. Spausdintų atmintinių tiražas – 1200 vnt. 

Tikimasi, kad šie metodiniai leidiniai paskatins prokurorus aktyviau komunikuoti apie priimamus sprendimus, drąsiau bendrauti su žiniasklaidos atstovais bei gerinti prokuratūros įvaizdį. 

Įgyvendinant projektą, išleista ir 2000 vnt. užrašinių, skirtų prokuratūros personalui bei reprezentacijai. Užrašinėse pateikta trumpa informacija lietuvių ir anglų kalbomis apie prokuratūros misiją ir veiklą; prokuroro profesiją ir pagrindines funkcijas; pagrindinius baudžiamojo proceso principus bei viešojo intereso gynimą. 

„Prokuratūros komunikacijos vadovą“, atmintines apie pagrindinius prokuratūros komunikacijos principus bei užrašines parengė ir išleido viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Igmovila“. 

Projekto įgyvendinimas finansuojamas 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. 

Įdiegta prokuratūros administravimo informacinės sistema (PAIS)

2023 m. Birželio 08

Lietuvos Respublikos prokuratūroje įdiegta prokuratūros administravimo informacinė sistema (PAIS). Prokuratūros poreikiams pritaikyta informacinė sistema apima prokuratūros dokumentų, kitų resursų bei informacijos valdymą. PAIS sukurta ir įdiegta įgyvendinant Europos erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą ,,Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Įdiegus prokuratūros administravimo informacinę sistemą, ja vienu metu gali naudotis 600 darbuotojų, atsirado galimybės patogiau ir operatyviau registruoti prokuratūros gaunamus ir siunčiamus dokumentus, paskirstyti užduotis, rengti ataskaitas, valdyti turimus organizacijos resursus, derinti ir tvirtinti mokymų planus bei kt.

Prokuratūros darbuotojai buvo apmokyti dirbti su naująja sistema, mokymų medžiaga yra paskebta ir prokuratūros intraneto svetainėje.
Prokuratūros administravimo informacinę sistemą sukūrė ir įdiegė viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Asseco Lietuva“ pagal 2022 m. vasario 4 d. su Generaline prokuratūra pasirašytą sutartį.

 Norvegijos ekspertai dalinosi žiniomis turto susigrąžinimo bei korupcijos tyrimo tarptautinio papirkinėjimo atvejais temomis

2023 m. Gegužės 12

Šią savaitę (gegužės 9-12 dienomis) Vilniuje vyko specializuoti prokurorų ir ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnų mokymai, kuriuos vedė ekspertai iš Norvegijos. Mokymuose dalyvavo apie 60 prokuratūros, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovų, kurie žinias gilino turto susigrąžinimo bei korupcijos tyrimo tarptautinio papirkinėjimo atvejais temomis. Mokymai organizuoti įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Projekto partnerių – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (Økokrim) – ekspertai Geir Kavlie, Åsne Hana Torgersen ir Jørn Jensen apžvelgė turto susigrąžinimo vertinimą Norvegijoje ir Lietuvoje, akcentavo pagrindinius sėkmingo turto susigrąžinimo veiksnius. Norvegijos pareigūnai dalinosi patirtimi apie turto išieškojimą, kai jis registruotas kitų asmenų vardu, darbą konfiskuojant kriptovaliutas.

Skaitydami pranešimus apie korupcijos tyrimus tarptautinio papirkinėjimo atvejais, ekspertai Lars Stoltenberg, Marianne Djupesland, Sissel Gørrissen ir Vidar Larsen ypač daug dėmesio skyrė tarptautiniam bendradarbiavimui atliekant tokio pobūdžio nusikaltimų tyrimus, pristatė išsamią Økokrim atliktą tiriamų kyšininkavimo užsienyje bylų analizę. Lektoriai iš Norvegijos ir Lietuvos prokurorai bei pareigūnai aptarė iššūkius, susijusius su kyšininkavimo užsienyje bylomis, ieškojo jų sprendimo būdų.

Pagal projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ organizuoti mokymai skirti prokurorų, teisėjų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijų stiprinimui.

Prokuratūros atstovai patirties sėmėsi Norvegijos sostinėje

2023 m. Gegužės 02

2023 m. balandžio 17–21 dienomis penki Lietuvos prokuratūros atstovai lankėsi Osle.
Tai jau antrasis mokomasis vizitas į Norvegijos Karalystės sostinę organizuotas įgyvendinant Europos erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą ,,Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“. Pagrindinė vizito tema – „Baudžiamojo persekiojimo efektyvumo stiprinimas. Dalinimasis gerąja praktika“.

Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Jūratė Radišauskienė, Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Aurelijus Stanislovaitis, Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Darius Šneideris, Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Vaida Baranauskienė ir Generalinio prokuroro sekretoriato patarėja Skaistė Kiulkytė Barkauskienė lankėsi projekto partnerės – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) būstinėje, Norvegijos Karalystės generalinio prokuroro biure, Oslo apskrities policijos nuovadoje. Susitikimų metu aptartos turto susigrąžinimo ir kovos su korupcija temos, kolegos norvegai dalinosi patirtimi tiriant sukčiavimo internetinėje erdvėje, korupcijos nusikaltimus, pristatė Norvegijos prokuratūrų ir teisėsaugos institucijų sistemą, jų veiklos organizavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ypatumus.

Vizito metu taip pat aptarti projekto įgyvendinimo klausimai – planuojami Norvegijos partnerių skaitomi specializuoti mokymai, būsimi mokomieji vizitai, projekto veiklų kalendorius.

Aptarti Asmenų aptarnavimo standarto rengimo I-ojo etapo rezultatai

2023 m. Vasario 15

Generalinėje prokuratūros š. m. vasario 15 d. vyko Asmenų aptarnavimo standarto rengimo aptarimas. UAB „Žmogaus studijų centras“ vadovė dr. Edita Dereškevičiūtė Generalinės bei apygardų prokuratūrų vadovams pristatė Asmenų aptarnavimo standarto rengimo I-ojo etapo rezultatus ir atliktą esamos situacijos analizę. Pasitarimo metu buvo aptarti 5 strateginių sesijų rezultatai ir atlikto slapto kliento tyrimo telefonu bei kontaktiniu būdu išvados, įžvalgos ir rekomendacijos. Pristatymo metu vyko diskusijos ir pasidalinimas gerąja patirtimi.

Asmenų aptarnavimo standartas yra rengiamas įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“. 

Asmenų aptarnavimo standartas skirtas užtikrinti vienodą ir kokybišką į prokuratūrą besikreipiančių asmenų, aptarnavimą visuose jos padaliniuose bei jų lūkesčių ir poreikių naudojantis prokuratūros paslaugomis patenkinimą. Atlikus asmenų aptarnavimo situacijos analizę bei įvertinus vidinius teisės aktus, bus parengtas modernus asmenų aptarnavimo standartas, pagal kurį dirbti būtų apmokyti su asmenimis tiesiogiai susiduriantys prokuratūros darbuotojai – dokumentų valdymo specialistai, prokurorų padėjėjai, teisininkai, prokurorai, konsultuojantys atvykusius asmenis.

Asmenų aptarnavimo standarto parengimą sudaro:

 • asmenų aptarnavimo prokuratūroje esamos situacijos analizė;
 • slapto kliento (asmens) tyrimo atlikimas;
 • asmenų aptarnavimo standarto parengimas ir išleidimas skaitmeniniu formatu;
 • pavyzdinio asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio parengimas;
 • mokymų programų parengimas ir mokymų organizavimas.

Kauno apygardos prokuratūroje patirtimi dalinasi prokurorai iš Norvegijos

2023 m. Sausio 17

Šią savaitę Kauno apygardos prokuratūroje su keturių dienų darbiniu vizitu lankosi Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) Teisės departamento vadovas Petter Nordeng, vyresnioji prokurorė Elisabeth Harbo-Levik ir vyresnysis prokuroras Geir Kavlie. Šis vizitas organizuojamas įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Vizito metu projekto partneriai supažindinti su Kauno apygardos prokuratūros struktūra bei veiklos prioritetais. Susitikimuose su apygardos prokuratūros vadovais ir prokurorais dalinamasi gerąja patirtimi vadovaujant sudėtingiems, didelės apimties ekonominių-finansinių nusikaltimų ikiteisminiams tyrimams, diskutuojama apie iššūkius, su kuriais susiduria abiejų šalių prokurorai, tirdami elektroninėje erdvėje įvykdytus nusikaltimus.

Lankydamiesi Kaune, Norvegijos prokurorai kartu su generalinės prokurorės pavaduotoju S. Versecku, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiuoju prokuroru R. Valentukevičiumi ir kitais prokuratūros atstovais aptarė projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ metu įgyvendinamas veiklas, numatytus mokymus, planuojamus vizitus bei kitus aktualius klausimus.
ØKOKRIM atstovai vizito metu lankysis ir Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate.

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jį įgyvendinti padeda Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM).

Viena iš projektinių veiklų – gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai baudžiamojo proceso veiksmingumo, kokybės ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimais. 2022 m. spalio mėnesį Norvegijos sostinėje Osle darbinio vizito lankėsi penki Lietuvos prokuratūros atstovai.

Pasirašyta sutartis dėl „Prokuratūros komunikacijos vadovo“ parengimo bei leidybos

2023 m. Sausio 13

Generalinė prokuratūra ir viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Igmovila“ 2022 m. gruodžio mėn. pasirašė sutartį dėl leidinių parengimo ir leidybos paslaugų pirkimo. Šis pirkimas atliekamas įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Įgyvendinant sutartį, bus parengtas 35-40 psl. skaitmeninis metodinis leidinys „Prokuratūros komunikacijos vadovas“ ir parengtos bei išleistos atmintinės prokuratūros personalui apie pagrindinius komunikacijos principus. Atmintinėse bus ir QR kodas, kurį nuskaičius atsivers skaitmeninis metodinis leidinys „Prokuratūros komunikacijos vadovas“. Šie leidiniai skirti prokuratūros personalui – prokurorams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams pagal darbo sutartį, siekiant suteikti žinių apie komunikacijos svarbą institucijai, pateikti pavyzdžių, kaip bendrauti su žiniasklaida, kaip atsakyti į nepatogius žurnalistų klausimus, kokių principų laikytis dalyvaujant spaudos konferencijose, kaip elgtis socialiniuose tinkluose ir pan. Planuojamas spausdintų atmintinių tiražas – 1200 vnt.

Tikimasi, kad šie metodiniai leidiniai paskatins prokurorus aktyviau komunikuoti priimamus sprendimus, drąsiau bendrauti su žiniasklaidos atstovais bei gerinti prokuratūros įvaizdį.
Pagal sutartį numatyta išleisti ir 2000 vnt. užrašinių, skirtų prokuratūros personalui bei reprezentacijai. Užrašinėse bus pateikta trumpa informacija lietuvių ir anglų kalbomis apie prokuratūros misiją ir veiklą; prokuroro profesiją ir pagrindines funkcijas; pagrindinius baudžiamojo proceso principus bei viešojo intereso gynimą.
Sutarties įgyvendinimo terminas – 5 mėnesiai.

Norvegijos pareigūnai dalinasi gerąja praktika tiriant ilgai trunkančias ir sudėtingas bylas

2022 m. Spalio 18

Šią savaitę penki Lietuvos prokuratūros atstovai lankosi Osle. Mokomasis vizitas į Norvegijos Karalystės sostinę š. m. spalio 17-21 dienomis organizuotas įgyvendinant Europos erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą ,,Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Į pirmąjį pagal projektą numatytą penkių dienų mokomąjį vizitą išvyko generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas, Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Rimvydas Valentukevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Liutauras Rudzevičius, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimas Bradūnas ir Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja Rūta Kavaliauskienė.

Pagrindinė šio vizito tema – „Ilgai trunkančios ir sudėtingos bylos“. Projekto partneriai – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) atstovai pasidalins savo patirtimi ir gerąja praktika tiriant ilgai trunkančias, specialių žinių reikalaujančias baudžiamąsias bylas. Susitikimų metu taip pat bus diskutuojama apie nusikaltimų aplinkai ir nusikaltimų, susijusių su kriptovaliutomis, tyrimą. Lietuvos prokuratūros atstovai susitiks su ØKOKRIM vadovais, lankysis ir Norvegijos Aukščiausiame teisme.

Vizito metu bus aptarti ir kiti projekto klausimai – artimiausio atsakomojo vizito į Lietuvą data ir darbotvarkė, atnaujintas projektų veiklų kalendorius, planuojami Norvegijos partnerių skaitomi specializuoti mokymai, sudaromas šių mokymų kalendorius.

Viena iš projektinių veiklų – gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai baudžiamojo proceso veiksmingumo, kokybės ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimais.

Reprezentacinės prekės bus skirtos įgyvendinamo projekto viešinimui

2022 m. Spalio 12 d.

Generalinę prokuratūrą jau pasiekė projekto viešinimui skirtos reprezentacinės prekės – 250 vnt. skėčių, 150 vnt. gertuvių bei 150 vnt. termosų su Lietuvos Respublikos prokuratūros ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo logotipais. Reprezentacinių prekių pirkimas buvo atliekamas įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Viešąjį pirkimą laimėjo UAB „Morning LT“.

Šios reprezentacinės prekės bus skirtos į prokuratūrą atvykstantiems svečiams, darbuotojams vykstant į komandiruotes, kaip prizai dalyvaujant renginiuose, skirtuose visuomenei, mentorystės programoje dalyvaujantiems studentams, kitų institucijų atstovams.

 Bus tobulinamas į prokuratūrą besikreipiančių asmenų aptarnavimas

2022 m. Spalio 12 d.

Prokuratūra, siekdama didinti savo veiklos efektyvumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą ja, įgyvendina Europos erdvės finansinio mechanizmo projektą ,,Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Siekdama gerinti į prokuratūrą besikreipiančių asmenų patirtį, Generalinė prokuratūra sudarė sutartį su UAB ,,Žmogaus studijų centru“ dėl asmenų aptarnavimo standarto sukūrimo ir įdiegimo.

Asmenų aptarnavimo standartas skirtas užtikrinti vienodą ir kokybišką į prokuratūrą besikreipiančių asmenų aptarnavimą visuose jos padaliniuose bei jų lūkesčių ir poreikių, naudojantis prokuratūros paslaugomis, patenkinimą. Atlikus asmenų aptarnavimo situacijos analizę, bus būtina įvertinti vidinius teisės aktus ir parengti modernų asmenų aptarnavimo standartą, pagal kurį bus apmokyti su asmenimis tiesiogiai susiduriantys darbuotojai – dokumentų valdymo specialistai, prokurorų padėjėjai, teisininkai bei prokurorai, konsultuojantys atvykusius asmenis.

 Pasirašyta sutartis dėl reprezentacinės atributikos pirkimo

2022 m. liepos 21 d.

Generalinė prokuratūra ir viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Morning LT“ 2022 m. liepos mėn. pasirašė sutartį dėl reprezentacinės atributikos pirkimo. Šis pirkimas atliekamas įgyvendinant gyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagal sutartį numatyta įsigyti reprezentacijai skirtų prekių – 250 vnt. skėčių, 150 vnt. gertuvių bei 150 vnt. termosų su Lietuvos Respublikos prokuratūros ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo logotipais. Šios reprezentacinės prekės bus skirtos į prokuratūrą atvykstantiems svečiams, darbuotojams vykstant į komandiruotes, kaip prizai dalyvaujant renginiuose, skirtuose visuomenei, mentorystės programoje dalyvaujantiems studentams, kitų institucijų atstovams.
Sutarties įgyvendinimo terminas – 5 mėn.

Atliktas baudžiamojo proceso reglamentavimo įvertinimas

2022 m. birželio 10 d.

Generalinėje prokuratūroje š. m. birželio 10 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) ekspertai pristatė atliktą tyrimą „Baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizė ir vertinimas“. Šis įvertinimas buvo atliekamas gyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Teisinio reguliavimo analizė apėmė įvairius prokuratūros veiklos klausimus:

 • baudžiamojo persekiojimo analizę dėl nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams, nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, nusikalstamų veikų dėl smurto prieš vaikus ar seksualinio vaikų išnaudojimo;

 • informacinių sistemų ir kitų modernių technologijų panaudojimą baudžiamojo persekiojimo srityje;
 • prokuratūros institucijos vidinės struktūros analizę, personalo valdymą ir paskirstymą, atsižvelgiant į prokurorų veiklos sričių ir kompetencijų paskirstymą, prokuratūros ir prokurorų vidinį ir išorinį bendradarbiavimą; pagrindinių baudžiamojo persekiojimo srityje veikiančių institucijų – ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų – bendradarbiavimo klausimus.

Pristatydami tyrimo rezultatus, MRU ekspertai pastebėjo, kad Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) numatytoms tradicinėms supaprastinto proceso formoms – teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesui ir pagreitintam procesui, taip pat neprivalomo ikiteisminio tyrimo nutraukimo formoms – esminių teisinio reguliavimo pokyčių nereikia. Tačiau BPK įtvirtinti orientaciniai ikiteisminio tyrimo terminai siejami tik su nusikalstamos veikos sunkumu, ir tai, kad šiuos terminus galima pratęsti, nepadidina ikiteisminio tyrimo veiksmingumo. Ekspertai siūlo persvarstyti Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 62–65 straipsnių nuostatas ir įvertinti, ar būtinas (neperteklinis) apskundimas aukštesniajam prokurorui, kuriam galima teikti skundus dėl ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ir jį organizuojančio prokuroro veiksmų ar nutarimų. Siūloma BPK papildyti nuostatomis, draudžiančiomis proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, taip pat teise ikiteisminio tyrimo stadijoje skųsti pareigūnų, prokuroro veiksmus ir nutarimus.
Tyrimo metu įvertinus proceso pagreitinimo prielaidas tiriant nusikalstamas veikas, darančias didelę žalą valstybės finansams ir ES finansiniams interesams, nustatyta, kad esminės įtakos tam turi specialių žinių panaudojimas. Reglamentuojant specialiųjų žinių panaudojimą, turėtų būti suteikiama daugiau diskrecijos proceso subjektams, inicijuojantiems ir skiriantiems tokius tyrimus. Ekspertai priėjo išvados, kad turto tyrimas, skirtas konfiskuotino turto paieškai, nelaikytinas savarankišku teisiniu procesu, kuris gali būti vykdomas nesiejant jo su nusikalstamų veikų tyrimu (išskyrus turto tyrimą kai kuriais civilinio turto konfiskavimo atvejais). BPK nenumato galimybės pabaigus baudžiamąjį procesą vykdyti savarankišką turto tyrimo procesą siekiant nustatyti, ar turtas atitinka konfiskuotino turto požymius. Nors turto tyrimas, atliekamas per ikiteisminį tyrimą, turi įtakos baudžiamojo proceso trukmės pailgėjimui, kol kas nėra teisinių prielaidų keisti tokį teisinį reguliavimą. O kalbant apie sankcijas už ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamas veikas, pažymėtina, kad sankcijų sistema yra nesubalansuota, neatitinkanti ultima ratio principo ir proporcingumo reikalavimo tiek lyginant atitinkamose normose nustatytas sankcijas tarpusavyje, tiek ir su kitose BK normose nustatytomis sankcijomis. Todėl būtinas kompleksinis sankcijų už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas tyrimas siekiant, kad jose nustatytos bausmės ir jų dydžiai būtų teisingi ir proporcingi.

Vertinant prokuratūros naudojamų informacinių sistemų – IBPS ir IPS – optimizavimą, pasiūlyta atlikti vartotojų reikalavimų analizę ir jos pagrindu spręsti dėl IBPS ir IPS funkcionalumo gerinimo.

Ekspertai atkreipė dėmesį, kad prokurorų specializacijos baudžiamajame procese reglamentavimas turi būti grindžiamas dispozityviuoju teisinio reguliavimo metodu (arba šis metodas turi būti vyraujantis). Tai suteiktų platesnių galimybių prokuratūros (atitinkamų padalinių) vadovams administracinės nuožiūros pagrindu, įvertinus reikšmingus kriterijus (pavyzdžiui, žmogiškieji ištekliai, darbo krūvis) spręsti klausimą dėl atitinkamų specializacijų poreikio.

Tyrimą atliko MRU ekspertai prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. Raimundas Jurka, prof. dr. Andrius Nevera, doc. dr. Renata Marcinauskaitė ir prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė.

Atliktas tyrimas pasitarnaus kaip atspirties taškas tolimesnėms Lietuvos Respublikos prokuratūros veikloms pagal projektą ir prokuratūros veiklos gerinimui.

UAB „Žmogaus studijų centras“ organizuos vadovavimo įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimo mokymus

2022 m. gegužės 20 d.

Š.m. gegužės 20 dieną generalinės prokurorės pavaduotojos Saulius Verseckas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Rimvydas Valentukevičius ir kanclerė Jūratė Pavilionienė susitiko su viešuosius pirkimus laimėjusios UAB “Žmogaus studijų centras” partnere dr. Edita Dereškevičiūte.

Susitikimo metu buvo aptartos būsimos projekto veiklos – vadovavimo įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimo mokymai prokuratūros bendruomenei, planuojamas mokymų turinys bei suplanuotos rugsėjo mėn. prasidėsiančių mokymų datos.

Vadovavimo įgūdžių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimo mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, kuris finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Valdymo grupės vadovai projekto įgyvendinimą aptarė su CPVA atstovais

2022 m. balandžio 15 d.

Šią savaitę (balandžio 12 d.) generalinės prokurorės pavaduotojos Saulius Verseckas, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Rimvydas Valentukevičius, kanclerė Jūratė Pavilionienė susitiko su Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovėmis, prižiūrinčiomis projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ įgyvendinimą.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Darbinio pasitarimo metu buvo aptartos projekto metu vykdomos veiklos, pagal projektą sudarytų sutarčių įgyvendinimas bei numatomi viešieji pirkimai. Pasitarimo dalyviai taip pat diskutavo apie projekto įgyvendinimo metu kylančius iššūkius ir jų sprendimo būdu, derino kitus aktualius klausimus.

Projekto valdymo grupės pasitarime aptartas projekto įgyvendinimas

2022 m. kovo 24 d.

Šią savaitę Generalinėje prokuratūroje vyko Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ valdymo grupės posėdis.

Pasitarimo dalyviai aptarė projekte numatytų veiklų įgyvendinimą, kaip vykdomos projekto metu sudarytos sutartys su paslaugų teikėjais. Pažymėta, kad Generalinėje ir apygardų prokuratūrose sumontuota nuotolinė konferencinė įranga, kuri buvo įsigyta pagal projekte numatytas lėšas. Šiuo metu rengiamasi apmokyti atsakingus prokuratūros darbuotojus naudotis šia įranga.

Posėdžio metu taip pat diskutuota dėl projekto įgyvendinimą kontroliuojančios Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktų pastabų, derinti kiti aktualūs klausimai.

Prokuratūroje sumontuota nuotolinių apklausų įranga

2022 m. kovo 24 d. 

Š. m. vasario mėn. Generalinėje prokuratūroje bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų prokuratūrose sumontuota nuotolinių apklausų įranga. Ji įsigyta įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“.

Viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė „Biznio mašinų kompanija“ pristatė šešis nuotolinių apklausų įrangos komplektus su serverine programine ir technine įranga bei juos sumontavo. Sutartyje numatyta, kad tiekėjas teiks ir garantinės priežiūros paslaugas.

Įrangos teikėjų „Biznio mašinų kompanijos“ darbuotojai naudotis naująja įranga apmokė Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyriaus specialistus, kurie įgytomis žiniomis pasidalins su kitais Generalinės ir apygardų prokuratūrų atsakingais asmenimis.

Naudojantis šia įranga, kokybiškiau bus galima organizuoti nuotolinius posėdžius, konferencijas, pasitarimus bei reikalingas apklausas.

 Pasirašyta sutartis dėl prokuratūros administravimo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo 

2022 m. vasario 7 d. 

2022 m. vasario 4 d. Generalinė prokuratūra ir viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Asseco Lietuva“ pasirašė sutartį dėl prokuratūros administravimo informacinės sistemos (PAIS) kūrimo ir diegimo. 

Ši sistema apimtų prokuratūros dokumentų ir kitų resursų bei informacijos valdymą, būtų pritaikyta prokuratūros poreikiams. 

Numatoma, kad įdiegus prokuratūros administravimo informacinę sistemą, ja vienu metu galės naudotis 600 darbuotojų, atsiras galimybės patogiau ir operatyviau registruoti prokuratūros gaunamus ir siunčiamus dokumentus, paskirstyti užduotis, rengti ataskaitas,  valdyti turimus organizacijos resursus, derinti ir tvirtinti mokymų planus bei kt. 

Sutartyje numatyta, kad sukūrus ir įdiegus PAIS, prokuratūros darbuotojai bus apmokyti dirbti su naująja sistema. 

Norvegijos prokurorai gerąją praktika tiriant dažniausias nusikalstamas veikas dalinasi su mūsų šalies kolegomis

2022 m. sausio 26 d.

Šią savaitę Generalinėje prokuratūroje su darbiniu keturių dienų vizitu lankosi Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) vyriausiasis prokuroras Petter Nordeng ir vyresnioji prokurorė Elisabeth Harbo-Levik.

Susitikimuose su generalinės prokurorės pavaduotoju S. Versecku, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiuoju prokuroru R. Valentukevičiumi ir kitais prokuratūros atstovais prokurorai iš Norvegijos aptars projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ metu numatytas įgyvendinti veiklas bei planuojamus mokymus.

ØKOKRIM atstovai su kolegomis iš Lietuvos pasidalins Norvegijos gerąja praktika, tiriant dažniausiai pasitaikančias nusikalstamas veikas bei nusikaltimus aplinkosaugai. Lietuvos prokurorai svečius supažindins su mūsų šalies ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų naudojamos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) funkcionalumu.

Vizito metu taip pat bus planuojama konferencija, skirtos aplinkosauginių nusikaltimų tyrimui, aptarti jos organizavimo klausimai, konferencijos dalyviams aktualios temos.

Projektas „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, jį įgyvendinti padeda Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (ØKOKRIM).

Projekto valdymo grupės pasitarime aptarti aktualūs klausimai

2022 m. sausio 7 d.

2022 m. sausio 7 d. vyko Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ valdymo grupės posėdis.

Pasitarime aptartos projekto metu vykdomos veiklos, atkreiptas dėmesys į projekto įgyvendinimą kontroliuojančios Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktas pastabas. Posėdžio dalyviai išsakė savo pastebėjimus dėl į vėlesnį laikotarpį nukeliamų projekto veiklų įgyvendinimo taip pat kartais keblumų keliančių ir ilgai trunkančių viešųjų pirkimų procedūrų. Susitikimo metu numatytos priemonės, kad projektas būtų įgyvendintas laiku, derinti kiti aktualūs klausimai.

 Atliktas Lietuvos Respublikos prokuratūros įvaizdžio tyrimas 

2022 m. sausio 05 d.

Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, 2021 m. buvo atliktas Lietuvos Respublikos prokuratūros įvaizdžio tyrimas. Tyrimo metu buvo siekta įvertinti organizacijos įvaizdį žiniasklaidos priemonėse, prokuratūros informacijos sklaidai naudojamų nuosavų komunikacijos kanalų ir vizualinių priemonių veiksmingumą, atlikti prokuratūros komunikacijos strategijos vertinimą, parengti rekomendacijas.

Tyrimo metu nustatyta, kad prokuratūros skelbiama informacija yra patraukli žiniasklaidos priemonėms, publikuojami pranešimai spaudai visada atsiduria žiniasklaidos priemonėse – interneto portaluose, respublikinėje ir regioninėje spaudoje, rengiami radijo ir televizijos reportažai. Tyrimo metu padaryta išvada, kad prokuratūra kuria kokybišką turinį, spaudos konferencijose dalyvaujantys prokuratūros atstovai išlaiko profesionalumą ir formuoja solidų organizacijos įvaizdį.

Prokuratūros, kaip teisėsaugos institucijos, interneto svetainė taip pat yra solidi, santūri, aiškiai struktūrizuota, informatyvi bei funkcionali. Solidumo svetainei taip pat prideda santūrus, lakoniškas, minimalistinis dizainas, lengvai randama reikalinga informacija.

Teikdami rekomendacijas dėl prokuratūros paskyros „Facebook“ socialiniame tinkle, tyrimą atlikusios kompanijos ekspertai pažymėjo, kad šioje platformoje komunikacija galėtų būti ir laisvesnė, turėtų atsirasti daugiau vaizdo medžiagos.
Lietuvos Respublikos prokuratūros komunikacijos strategija taip pat įvertinta palankiai, pabrėžiama, kad prokuratūra turi modernią viešosios komunikacijos viziją, supratimą, kaip siekti palankaus įvaizdžio bei pasitikėjimo institucija visuomenėje. Tačiau atkreiptas dėmesys, kad viešojoje erdvėje prokuroro, kaip nukentėjusiojo teisių gynėjo, vaidmuo nėra tinkamai atspindimas, šį įvaizdį reikėtų stiprinti.

Prokuratūros įvaizdžio tyrimą atlikę ekspertai atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti prokuratūros bendruomenės komunikacinius gebėjimus, viešojo kalbėjimo įgūdžius, labiau akcentuoti prokuroro, kaip nukentėjusiojo teisių ir viešojo intereso gynėjo įvaizdį visuomenėje, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su regionine žiniasklaida bei aktyvinti komunikaciją socialiniame tinkle „Facebook“.

Į Lietuvos Respublikos prokuratūros įvaizdžio tyrimą atlikusių ekspertų rekomendacijas bus atsižvelgiama tęsiant projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ įgyvendinimą.

Įžanginiame posėdyje aptartos sutarties įgyvendinimo veiklos 

2021 m. gruodžio 17 d.

2021 m. gruodžio 17 d. surengtas  Baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizės ir vertinimo paslaugų pirkimo sutarties objekto įgyvendinimo priežiūros darbo grupės įžanginis posėdis. 

Susitikimo metu buvo pristatytas Mykolo Romerio universiteto (MRU) ekspertų komandos parengtas „Baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizės ir vertinimo paslaugų sutarties atlikimo planas“ pagal 2021 m. lapkričio 11 d. pasirašytos paslaugų pirkimo sutarties techninės specifikacijos nuostatas.

Pasitarimo dalyviai supažindinti su pirkimo objekto atlikimo koncepcija, atskiriant veiksmingumo ir efektyvumo kriterijus, pateiktos strateginių sesijų vykdymo datos ir tarpinių rezultatų pristatymo datos. MRU ekspertai išdėstė galutinės vertinimo analizės ataskaitos preliminarią struktūrą ir turinį, apžvelgė nagrinėjamų nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pirkimo objektą, sąrašą.

2021 m. lapkričio 23 d. generalinės prokurorės įsakymu buvo sudaryta Baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizės rengimo darbo priežiūros grupė (toliau – darbo grupė) Generalinės prokuratūros ir Mykolo Romerio universiteto 2021 m. lapkričio 12 d. sudarytos Baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizės ir vertinimo paslaugų pirkimo sutarties objekto įgyvendinimui prižiūrėti ir kontroliuoti. Darbo grupėje dalyvauja Generalinės prokuratūros, Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorai.

Pasirašyta sutartis tarp Generalinės prokuratūros ir MRU dėl baudžiamojo proceso reglamentavimo įvertinimo 

2021 m. lapkričio 12 d.

Generalinė prokuratūra pasirašė sutartį su Mykolo Romerio universiteto (MRU) ekspertais, kurie atliks baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizę ir vertinimą. Sutartis pasirašyta gyvendinanti projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą 2020–2024 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Teisinio reguliavimo analizė apims įvairius prokuratūros veiklos klausimus:

 • baudžiamojo persekiojimo analizę dėl nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams, nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, nusikalstamų veikų dėl smurto prieš vaikus ar seksualinio vaikų išnaudojimo;
 • informacinių sistemų ir kitų modernių technologijų panaudojimą baudžiamojo persekiojimo srityje;
 • prokuratūros institucijos vidinės struktūros analizę, personalo valdymą ir paskirstymą, atsižvelgiant į prokurorų veiklos sričių ir kompetencijų paskirstymą, prokuratūros ir prokurorų vidinį ir išorinį bendradarbiavimą; pagrindinių baudžiamojo persekiojimo srityje veikiančių institucijų – ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų – bendradarbiavimo klausimus.

Remiantis atlikta analize bus įvertintas esamas baudžiamojo proceso reglamentavimas ir pateiktos išvados, rekomendacijos dėl jo tobulinimo. Atliktas tyrimas pasitarnaus kaip atspirties taškas tolimesnėms Lietuvos Respublikos prokuratūros veikloms pagal projektą ir prokuratūros veiklos gerinimui.

Prokuratūros darbuotojų mikroklimato tyrimo rezultatų pristatymas 

2021 m. sausio 14 d.

Generalinė prokuratūra, įgyvendindama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto “Atviros ir modernios prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje” veiklas, atliko institucijos darbuotojų mikroklimato tyrimą.

Tyrimo metu vertinti šie rodikliai: darbuotojų saugumo pojūtis; darbuotojų kūrybiškumas, iniciatyvumas; organizacijos tradicijos ir vertybės; vidinė komunikacija; santykiai su vadovais; darbuotojų tarpusavio santykiai; darbuotojų kontrolė; atvirumas ir tolerancija naujovėms; konfliktai; darbuotojų motyvacija ir kt.

Apie prokuratūroje įgyvendinamą projektą – modernaus meno kalba 

2020 m. gruodžio 08 d.

Moderni ir atvira prokuratūra – tokio tikslo siekia šalies Generalinė prokuratūra, šiemet pradėjusi įgyvendinti ketverius metus truksiantį projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje”. Projektui skirta daugiau kaip 2,2 mln. eurų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų.

Apie įgyvendinamą projektą šalies prokuratūros sistemoje kalba ir meninės instaliacijos, įrengtos prie Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apygardų prokuratūrų pastatų. Ryškiomis spalvomis šviečiantys, praeivius ir aplinką atspindintys šviesos takai kviečia drąsiai prieiti arčiau teisėsaugos institucijų. Šią savaitę šviečiančios instaliacijos bus įrengtos ir kituose miestuose – Vilniuje bei Klaipėdoje. Instaliacijos, kurių autorė – jaunoji menininkė Živilė Minkutė, šviečia ir prie kitų institucijų, dalyvaujančių Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Teisingumo ir vidaus reikalų programoje: teismų, policijos bei tardymo izoliatorių pastatų.

„Teisingumas įpareigoja mus niekada nesustoti tobulėti ginant nukentėjusiųjų teises bei viešąjį interesą. Kartu su Norvegijos partneriais įgyvendinamo projekto metu daug dėmesio skirsime baudžiamojo persekiojimo efektyvumo didinimui bei prokurorų kompetencijų stiprinimui, ypač organizuojant didelės apimties, sudėtingus finansinių-ekonominių nusikaltimų ikiteisminius tyrimus. Pandemijos metu susidurdami su nuotolinio darbo iššūkiais, taip pat atnaujinsime kompiuterinę įrangą bei tobulinsime prokuratūros naudojamas informacines sistemas, kad darbas su jomis būtų patogesnis ne tik prokuratūros darbuotojams, bet ir ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnams“, – sako generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.
Šalies prokuratūra šį projektą įgyvendina kartu su partneriu – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (Økokrim). Projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdo Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Su projekto įgyvendinimo partneriais aptartos planuojamos veiklos

2021 m. spalio 26 d.

2021 m. spalio mėn. surengtas nuotolinis susitikimas su projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“ partneriais – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros (ØKOKRIM) atstovais.

Susitikimo metu Generalinės prokuratūros ir ØKOKRIM atstovai aptarė įgyvendinamo projekto veiklas bei Norvegijos partnerių planuojamo vizito į Lietuvą perspektyvas.

Nuotoliniame pasitarime daug dėmesio buvo skirta Lietuvos prokuratūros bendruomenei planuojamiems mokymams, kuriuos vestų ØKOKRIM atstovai. 2022 m. pradžioje numatoma pradėti organizuoti mokymus finansinių-ekonominių nusikaltimų bei nusikaltimų aplinkosaugai temomis.

Prokuratūros darbuotojai aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais 

2020 m. rugsėjo 30 d.

Generalinė prokuratūra, įgyvendindama projektą „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje“, finansuojamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, nupirko 330 vnt. nešiojamųjų kompiuterių „HP Probook“.

Nešiojamieji kompiuteriai buvo parengti darbui ir išdalinti prokuratūros darbuojojams. Šis pirkimas buvo labai aktualus siekiant užtikrinti kokybišką prokuratūros darbuotojų nuotolinį darbą COVID-19 sukeltos pandemijos sąlygomis.

Kompiuterių pirkimo sutartis su viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju buvo pasirašyta 2020 m. liepos 20 d.

Nuotolinėje konferencijoje – dėmesys ekonominio ir finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimui

2020 m. sausio 20 d.

Generalinėje prokuratūroje šiandien vyko projekto „Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos respublikoje“ nuotolinė konferencija, kurioje daugiausia dėmesio skirta Lietuvos ir Norvegijos prokuratūrų požiūriui į baudžiamąją politiką ekonominio ir finansinio pobūdžio bylose.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė, sveikindama daugiau kaip šimtą nuotolinės konferencijos dalyvių, pastebėjo, kad kartu su Norvegijos partneriais įgyvendinamo projekto metu daug dėmesio bus skiriama baudžiamojo persekiojimo efektyvumo didinimui bei prokurorų kompetencijų stiprinimui, ypač organizuojant didelės apimties, sudėtingus finansinių-ekonominių nusikaltimų ikiteisminius tyrimus. 

Tokių nusikalstamų veikų, kaip sukčiavimas, mokesčių vengimas, nusikalstamu būdu gautų pinigų ar

turto legalizavimas ir kt., išaiškinimas įpareigoja prokurorus ir ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnus nuolat gilinti savo žinias bei keistis patirtimi.

Aktualiausius baudžiamojo persekiojimo iššūkius finansinėse ir ekonominėse bylose Lietuvoje apžvelgė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Vytautas Kukaitis. Projekto įgyvendinimo partnerių – Norvegijos ekonominių nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūros vyriausiasis prokuroras Petter Nordeng ir vyriausioji prokurorė Elisabeth Harbo-Lervik pasidalino patirtimi, kaip ekonominio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimas atliekamas Norvegijoje. Renginį moderavo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiasis prokuroras Saulius Verseckas.

Nuotolinėje konferencijoje pranešėjų klausėsi atstovai iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Teisingumo ministerijos, prokuratūros bendruomenės nariai, teisėjai bei ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai.