Ką planuojame atlikti?

BP

 •  Baudžiamojo esamo reglamentavimo analizė ir vertinimas
 • Prokuratūros veiklos kokybės vertinimas su rekomendacijomis
 • Naujos redakcijos prokurorų ir prokuratūros darbo krūvio vertinimo metodika
 • Naujos redakcijos rekomendacijos dėl prokurorų specializacijos
 • Dažniausiai pasitaikančių bylų baudžiamojo persekiojimo gairės / praktinis vadovas
 • Ekonominių-finansinių nusikalstamų veikų baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ekspertinis vertinimas
 • Specializuoti prokurorų ir teisėjų mokymai
 • Gerosios praktikos apsikeitimo mokomieji vizitai

Minkštosios veiklos

 • Prokuratūros padalinių mikroklimato tyrimas ir parengtas kompetencijų tobulinimo planas
 • Sustiprintos vadovavimo ir bendrosios prokuratūros darbuotojų kompetencijos
 • Įsigytos priemonės darbui su elektroninėmis bylomis
 • Sukurta prokuratūros administravimo informacinė sistema
 • Įrengta nuotolinės apklausos įranga

Komunikacijos veiklos

 • Parengtos komunikacijos strategijos įgyvendinimo priemonės
 • Prokuratūros įvaizdžio tyrimas
 • Sustiprintos prokuratūros darbuotojų ir komunikacijos specialistų komunikacijos kompetencijos
 • Sukurtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas